به درخواست کميته مردمي ۲۰ بهمن و پيشنهاد شهرداري بروجن و مصوبه شوراي اسلامي شهر

نامگذاري تقاطع غير همسطح دسترسي به بيمارستان بروجن به نام ۲۰ بهمن به درخواست کميته مردمي بزرگداشت ۲۰ بهمن ۵۷ بروجن و پيشنهاد شهرداري بروجن و تصويب شوراي اسلامي شهر اتفاق افتاد

کد خبر: 120700 تاریخ انتشار: 1401/06/12
نمایش: 67
اخبار
رئيس شوراي اسلامي شهر بروجن:۲۰ بهمن در سال ۱۳۵۷ روز بيعت مردم شهرستان بروجن با امام خميني در مدرسه علوي تهران است و اعلام انزجار از نخست وزيري شاپور بختيار

به گزارش روابط عمومي شهرداري بروجن :ناصر جانشکر ،رئيس شوراي اسلامي بروجن ،درآئين گشايش پل 20 بهمن اظهار داشت :  نامگذاري تقاطع غير همسطح دسترسي به بيمارستان بروجن به نام ۲۰ بهمن به درخواست کميته
مردمي بزرگداشت ۲۰ بهمن ۵۷ بروجن و پيشنهاد شهرداري بروجن و تصويب شوراي اسلامي شهر اتفاق افتاد
 جانشکر بيان داشت ۲۰ بهمن در سال ۱۳۵۷ روز بيعت مردم شهرستان بروجن با امام خميني در مدرسه علوي تهران است و اعلام انزجار از نخست وزيري شاپور بختيار.
 شاپور بختيار پس از اينکه به نخست وزيري منصوب شد با اظهاراتي مطرح نمود که پشتوانه مردمي دارد و از جمله آنها ايل بختياري است.
  وي افزود، انقلابيون شهرستان بروجن با مشورتي که با مرحوم آيت الله شاهرخي انجام دادند براي خنثي سازي اين دروغ که  به مردم چهارمحال و بختياري نسبت داده شد ،تصميم گرفتند با راه اندازي کارواني از مردم براي اعلام وفاداري به امام و اعلام بيزاري و نفرت از پذيرش نخست وزيري توسط بختيار به تهران عزيمت کنند.
رئيس شوراي اسلامي بروجن خاطر نشان کرد :اين اقدام در شرايط بسيار دشوار و حکومت کاملاً نظامي و پليسي رژيم شاهنشاهي و درحالي که احتمال هر نوع حادثه اي وجود داشت در يک حرکت به موقع و انقلابي صورت گرفت. تعدادي از مردم  در قالب يک کاروان از بروجن و بعضي از روستاهاي اطراف مثل نقنه، گندمان ،بلداجي و فرادنبه به تهران عزيمت  و صبح روز۲۰ بهمن ۵۷ با امام ديدار کردند و سپس براي اعلام پشتيباني از نخست وزيري مرحوم مهندس بازرگان به دانشگاه تهران عزيمت کردند و مورد استقبال شديد مردم تهران قرار گرفتند و برايشان جالب وغير منتظره بود که عده‌اي از مردم چهارمحال براي اعلام بيزاري از بختيار در اين شرايط دشوار و امنيتي و پرخطر در تهران حضور يافتند.
وي تاکيد کرد :مردم تهران بروجني ها را مورد تشويق و تکريم قرار دادند که در روز نامه کيهان همان سال گزارش آن منعکس گرديد. بنابراين اين پل براي پاس داشت حماسه مردم مبارز و انقلابي شهرستان بروجن به نام ۲۰بهمن نامگذاري شد.
 
 
 

افزودن دیدگاه

دا
دانلود اپلیکیشن موبایل سازمان حمل ونقل همگانی شهرداری بروجن 
رانندگان محترم پس از نصب می توانند از خدمات غیرحضوری از جمله  درخواست تمدید پروانه، کارت و دفترچه تاکسیرانی، مشاهده پرونده الکترونیکی، صدور مرخصی  و ... طریق نرم افزار اقدام نمایند.
رانندگان محترم می توانند جهت دریافت نام کاربری و رمز عبور به سازمان حمل ونقل همگانی شهرداری بروجن مراجعه نمایند

صفحه‌ي خبرگزاري بين‌المللي قرآن (ايكنا) وابسته به جهاددانشگاهي استان
 چهارمحال و بختياري
 

آرشیو