جلسه کارشناسي و هماهنگي اجراي پل مدرس در شهرداري بروجن برگزار شد.

کد خبر: 271348 تاریخ انتشار: 1403/04/14 06:59:57
نمایش: 29
اخبار
جلسه کارشناسي و هماهنگي اجراي پل مدرس در شهرداري بروجن برگزار شد.
 
شهردار بروجن تصريح کرد ؛ در خصوص احداث پل بلوار مدرس، با توجه به رويکرد علمي انجام امور در شهرداري ، قبلاً مطالعات ترافيکي آن توسط دو مشاور مجرب انجام شده و طرح ترافيکي در شوراي ترافيک شهرستان به تصويب رسيده است.
 
 
گرشاسب ريگي افزود مطالعات سازه توسط شرکت مشاور تهيه شده و در اين جلسه کارشناسي و تخصصي جهت هماهنگي عمليات اجراي پروژه بحث و تبادل نظر شد.
 
ريگي گفت : پس از طي مراحل مناقصه و تعيين پيمانکار، عمليات اجرايي پل بلوار مدرس آغاز مي شود.
 
 
 
روابط عمومي شهرداري و شوراي اسلامي شهر بروجن
 

افزودن دیدگاه